Vantaan kaupunki - sisäisten vuokrien määritys ja korjausvelkapäivitys

Vantaan kaupunki toteutti laajan kiinteistö- ja toimitilahallinnon uudelleenjärjestelyn vuoden 2007 alussa. Vantaan Tilakeskusliikelaitoksen noin 60 hengen tilaajayksikköön liitettiin tuottajayksiköt, mistä syntyi 1200 työntekijän toimiala. Tässä yhteydessä Trellum määritteli uudelle Tilakeskus-toimialalle vuoden 2008 alusta käyttöön otetut sisäiset vuokrat.

Vuokrien määrittelyssä Trellum tuotti rakennuksille arvot, joiden pohjalta määriteltiin käyttöön otettavat pääomavuokrat. Ylläpitovuokran sisältö ja hinnat määriteltiin yhteistyössä Vantaan Tilakeskuksen kanssa. Vuokrien valmistuttua Trellum toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin kiinteistöjohdon kanssa informaatiotilaisuuden kaupungin johtaville viranhaltijoille vuokrien määrittelyn periaatteista, hinnoittelusta ja käyttöönotosta.

Sisäinen vuokra otettiin käyttöön Vantaan kaupungin toiminnassa vuoden 2008 alusta. Projektissa saatiin kaupungin konserniympäristöön oikeudenmukainen ja läpinäkyvä toimitilakustannus, joka muodostaa Tilakeskuksella aidon tulorahoituksen toiminnan toteuttamiseen ja käyttäjille todellisen käyttötalouteen vaikuttavan toimitilakustannuksen.

Yhteistyö Vantaan Tilakeskuksen kanssa on jatkunut vuosittaisena vuokrien laskentaan tarvittavien arvotietojen, korjausvelan ja investointitarpeen päivittämisenä. Lisäksi Vantaa on vuosittain ollut mukana Trellum Korjausvelkaindeksi vertailussa.

Sulje ikkuna