Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän tilojen hallinnointi- ja käytettävyysselvitys

Tammikuussa 2009 valmistui Trellumin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirille tekemä laaja kiinteistö- ja toimitilajohtamisen selvitys. Siinä tarkasteltiin kiinteistöjohtamisen ja omaisuuden hallinnointia, uudelleenorganisointia sekä toimitilojen käytettävyyttä sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Projektin aluksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän käytössä olevat tilat katselmoitiin ja niille määriteltiin arvot. Arvojen pohjalta laskettiin rakennusten korjausvelka ja karkeat investointitarpeet. Lisäksi hankkeessa tehtiin laaja koko henkilöstölle suunnattu tilojen käytettävyyskysely, jossa selvitettiin tilojen toimivuutta terveysyhtymän käytössä. Hankkeessa selvitettiin myös rakennusten omistajuuden keskittämistä perustettavalle yhtiölle.

Sulje ikkuna