Trellum Consulting Oy

Trellum Vuokra

Trellum
Vuokra

Toimitilakustannusten / vuokrien määritys

Trellum Korjausvelka

Trellum Korjausvelka

toimitilojen ja asuntojen korjausvelkalaskenta

Trellum Korjausvelka

Trellum
Salkutus

Toimitilojen- ja asuntojen strateginen tarkastelu

Trellum Tilainfot

Trellum
Tilainfot

Vertailutietoa päätöksenteon tueksi

Trellum on
toimitila- ja asuntovarallisuuden vahva asiantuntija

Tuotamme toimitila- ja asuntovarallisuuteen liittyvää tietoa ja palveluita päätöksenteon tueksi. Trellum on vahva osaaja rakennusten arvojen määrityksissä, korjausvelan sekä organisaation omistamien ja käyttämien toimitilojen tilakustannusten laskennassa.

Asiakkaitamme ovat tilojen- ja asuntojen hallinnasta vastaavat yritykset ja liiketoimintayksiköt, jotka joko omistavat rakennuksia tai muuten vastaavat organisaationsa toimitila- ja kiinteistöjohtamisesta. 

Asiakkailta saamamme hyvä palaute perustuu vahvaan osaamiseen ja siihen, että tulokset ovat sekä käyttökelpoisia että selkeitä tilahallinnan apuvälineitä

 Toimitusjohtaja, Trellum Consulting Oy

Harri Isoniemi

Olen työskennellyt kiinteistöalalla 25 vuoden ajan, josta yrittäjänä perustamassani Trellum Consulting Oy:ssä vuodesta 2002. 

Olen sisältöihminen ja minua ajaa eteenpäin halu kuvata rakennusten suureita uudella tavalla. Olen kehitellyt menetelmiä ja laskentatapoja, joilla voidaan käsitellä suuria kiinteistöomaisuuksia. Oli rakennuksia kymmeniä tai muutama tuhat, niin haluan tarjota tunnusluvut ja tarkastelutavan, joilla niihin liittyvä strategisen tason päätöksenteko helpottuu. 

Trellum-urani aikana olen mm. katselmoinut yli 10 000 rakennusta Hangosta Sodankylään. Tuotetut tarkastelut eivät siis ole ainoastaan toimistossa tapahtuvaa laskennallista datan pyörittelyä, vaan laitan niihin aina myös oman asiantuntemukseni ja persooni peliin. Olen lukemattomia kertoja ollut kertomassa, tuottamieni tunnuslukujen pohjlta, kiinteistöomaisuuden tilanteesta ja tilakustannusten laskennasta kuntien ja kuntayhtymien johtaville viranhaltijoille, valtuustoille, hallituksille, lautakunnille sekä muille sidosrymille. Jalostamallani laskentamenetelmällä saadaan kerrottua faktapohjainen ”hyvä” tarina tarkasteltavana olevasta kiinteistökannasta, jonka sisältö riippuu aina asiakasorganisaation omasta toiminnasta ja panostuksista omistamaansa varallisuuteen. Tekemämme tarkastelut avaavat päätöksentekijöille luotettavaan faktapohjaiseen tietoon perustuvan kuvan rakennusvarallisuudesta.

Mottoni on tehdä työni nöyrin mielin mutta rinta rottingilla.

KIINTEISTÖASIANTUNTIJA, Trellum Consulting Oy

Tommi Isoniemi

Trellum-tarinani alkoi taloustieteen opintojen ohella vuonna 2014. Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana toimin avustavissa asiantuntijatehtävissä, joista olen sittemmin opintojen edettyä loppuvaiheeseen siirtynyt tuntityöntekijästä täysiaikaisesksi asiantuntijaksi. Tällä hetkellä työskentelen itsenäisesti asiantuntija-, laskenta- ja raportointitehtävien parissa.

Vahvimmillani olen analyyttista otetta vaativien tehtävien äärellä. Talous- ja tilastotieteen opinnot ovat luoneet minulle hyvän ongelmanratkaisupohjan matemaattista otetta vaativiin kokonaisuuksiin. Analyyttisten tehtävien ohella koen olevani kotonani myös erilaisten tietojärjestelmien parissa.