Trellum Consulting Oy

Tuotteistetuilla asiantuntijapalveluilla
luotettavaa tietoa taloista ja tiloista

TrellumiLLA 
ON LAAJA KOKEMUS RAKENNUSTEN ARVOJEN JA VUOKRIEN MÄÄRITTELYSTÄ SEKÄ KORJAUSVELAN LASKENNASTA

Toimintavuosiensa aikana Trellum on tuotteistanut keskeiset palvelunsa omiksi tuotteikseen. Tuotteistetuilla palveluilla niin toimitila- kuin asuntovarallisuuteen liittyvään päätöksentekoon, käyttöön ja omistukseen saadaan faktapohja.

Trellum vuokra

Toimitilakustannukset ovat organisaatioiden toiseksi suurin kuluerä heti palkkojen jälkeen. Trellum vuokra laskee luotettavasti organisaation todelliset tilakustannukset, jolloin tilakustannukset saadaan osaksi tuotettujen palvelujen kustannuksia. Tarvittaessa Trellum päivittää tuotetut vuokratiedot vaikka vuosittain.

Tilakustannusten laskenta toteutetaan joko asiakkaan käytössä olevaan kiinteistötietojärjestelmään tai vaihtoehtoisesti taulukkolaskentaohjelmaan, josta se on siirrettävissä asiakkaan omiin kirjanpitojärjestelmiin. 

Toimintavuosiensa aikana Trellum on toteuttanut tilakustannusten laskentaa noin 60-70 organisaatiossa. Vuokratietoja päivitetään vuosittain useille asiakkaille.

Trellum korjausvelka

Rakennuksiin liittyvät investoinnit ovat usein huomattavia.  Investointitarpeiden kuvaajana käytetään usein korjausvelkaa, mutta tätä korjausvelan käsitettä ei aina riittävästi avata.

Trellum kehitti oman Trellum Korjausvelka laskenta- ja informaatiopalvelunsa vuosien 2003-2005 aikana. Viimeisten 15 vuoden aikana Trellum on tehnyt korjausvelkalaskelmat yli 100 organisaation kiinteistömassalla. Korjausvelkalaskelmia päivitetään useille kymmenille asiakkaille vuosittain.

 

Trellum korjausvelka antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin

– mikä on rakennusten ja koko kiinteistöomaisuuden arvo?

– miten kiinteistöomaisuus jakaantuu eri kuntoluokkiin (kuntoprofiili)?

– mikä on koko kiinteistöomaisuuden korjausvelka sekä välitön investointitarve?

– mihin rakennuksiin tulisi tehdä investointeja ja kuinka paljon, jotta kiinteistö-omaisuuden korjausvelka ja välitön investointitarve eivät lähtisi kasvuun?

– miten rakennusten realisoinnit (myynnit/purut) muuttaisivat kiinteistöomaisuuden korjausvelkaa ja välittömiä investointitarpeita?

Trellum salkutus

Korjausvelkatarkastelu auttaa tunnistamaan rakennettuun varallisuuteen liittyviä velvoitteita. Trellum Salkutus taas tuottaa työkalun ja tarkastelutavan omaisuuteen liittyvään päätöksenteon tueksi. Tämä tarkastelu auttaa hahmottamaan tarkoituksenmukaista omaisuuden määrää ja näihin liittyviä velvoitteita.

Trellum Salkutus tuotetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja tarkastelussa poraudutaan omaisuuden tämän hetken tilanteeseen sekä pitkän aikavälin investointitarpeisiin. Tarkastelu pohjautuu omaisuuden luokitteluihin, joiden avulla jäsennellysti tunnistetaan organisaationlle tarpeelliset ja tarpeettomat rakennukset.

Salkutustarkasteluja voidaan päivittää asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden  muuttuessa.

Treellun korjausvelkaindeksi ja tilainfo

Trellum on tuottanut Tilainfo-vertailuja kunnille ja kuntayhtymille vuodesta 2004 lähtien. Säännöllisesti tehtäviä vertailuja on kaksi eli Trellum Korjausvelkaindeksi ja Trellum Tilainfo – Sisäinen vuokra.

Trellum Korjausvelkaindeksi kehitettiin yhteistyössä kahdeksan suuren kaupungin kanssa. Korjausvelkaindeksi mittaa ja vertailee kaupunkien korjausvelan ja investointitarpeen määrää sekä näiden vuosittaista kehitystä. Trellum Korjausvelkaindeksi -vertailua on tehty v. 2005 lähtien ja se toteutetaan vuosittain noin 10-15 kaupungin kanssa.

Trellum Tilainfo – Sisäinen vuokra vertailee kaupunkien käytössä olevia sisäisen vuokran laskentaperiaatteita ja vuokrahintaa, johon valitut määrittelyperiaatteet johtavat. Sisäisen vuokran vertailuja on tehty vuodesta 2004 lähtien ja vertailu toteutetaan muutaman vuoden välein. Vuokravertailussa on ollut mukana noin 14 – 18 kaupunkia.